• Slider1
  • Slider2

Monitoring HACCP

Jesteś przedsiębiorcą? Zajmujesz się transportem, dystrybucją, przetwarzaniem lub sprzedażą żywności? W takim razie z pewnością wiesz, czym są zasady GHP i HACCP. W ich wypełnieniu pomagamy my.

 

Zajmujemy się opracowywaniem Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP) dla konkretnych przedsiębiorstw i monitoringiem HACCP w miejscu pracy i jego bezpośrednim otoczeniu.

 

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego (na podstawie art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/20042004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych przedsiębiorcy działający w sektorze spożywczym) analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) składa się z 7 elementów:

1. określania wszelkich zagrożeń (potencjalnych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu żywności);

2. określania krytycznych punktów kontroli (etapów, w których należy sprawdzić jakość zabezpieczeń);

3. ustanowienia limitów krytycznych (rozpiętości od zachowań akceptowalnych po nieakceptowalne);

4. ustanowienia i wprowadzenia w życie procedur monitorowania;

5. ustalenia działań naprawczych;

6. ustanowienia procedur kontroli punktów od 1 do 5;

7. prowadzeia stosownej dokumentacji.
ul. Daniłowskiego 16/32, 01-833 Warszawa
tel: +48538111172, email: biuro@zwalcz-szkodniki.pl